گروه آموزشي دوم ابتدايي بشرويه

ارزشبابي توصيفي در يايه دوم ابتدايي

تدريس اشکال هندسي با شعر

در تدريس اشکال هندسي از تصاويري زيبا همراه با شعر هاي جالب که نفيسه (يکي از دانش آموزانم) تهيه کرده بود ، استفاده کردم. چون بچه ها به زبان شعر بيشتر علاقه دارند و مطالب را بهتر و عميق تر مي آموزند .

                           

            ميمونه تو دهانش                                              روي دماغ فيله

                 گرفته بود يه موزي                                              مربعي رو ديدم

                      تو دست اون مي بيني                                       با چارتا خط کوچک

                           يه شکل مثل لوزي                                             شکل اونو کشيدم

                    

                 هر بچه ي زرنگي                                           اردکه مثل گلها                               

                      که شاده وباهوشه                                         واشده وشکفته

                          رنگ بزنه مثلث                                                با شادماني تو دست       

                              تو دست آقا موشه                                               دايره اي گرفته


                                                                              

                 

                   ببره ميون دستش

                    يه مستطيلي داره

                   با يک مداد رنگي

                          رنگش بزن دوباره     

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 20:29  توسط سليمي - بشرويه  |